De mest kjente seriemorderne i historien (2023)

'; let body = document.querySelector('body'); if (document.querySelector('body').classList.contains('single') && window.innerWidth < 767) { let megaContainer = document.querySelector('#postContent .megaContainer'); la articlePost = document.querySelector('article.post'); // sjekk at vi er i en artikkel uten å publisere for å redusere høyden på sporene if(articlePost.classList.contains('tag-no-publi')) { megaContainer.classList.add('no-publi'); } else { // Hvis artikkelen har en annonse, plassholder megaContainer // plassholderen faller bak annonsen i dette tilfellet megaContainer.classList.add('ad-slot-ph'); } if(!body.classList.contains('partners')){ megaContainer.innerHTML = `

`; } } annet { document.getElementById('okd_top1_original').innerHTML = top1Html; } } funksjon sticky_top1() { let top1Container = document.getElementById('okd_top1_original'); la topp1 = document.getElementById('top1'); var containerStyle = top1Container.currentStyle || window.getComputedStyle(top1Container); top1Container.setAttribute("marginTop", containerStyle.marginTop); if (window.innerWidth > 767 && typeof top1Container !== 'undefined' && top1Container !== null && top1 !== 'undefined' && top1 !== null) { document.addEventListener('scroll', function() { top1Bottom = top1.getBoundingClientRect().bottom; top1Top = top1.getBoundingClientRect().top; top1ContainerBottom = top1Container.getBoundingClientRect().bottom; top1ContainerTop = top1Container.getBoundingClientRectB = top1ContainerBottom; cabecera"); headerBottom = header.getBoundingClientRect().bottom; headerTop = header.getBoundingClientRect().top; let containerMarginTop = top1Container.getAttribute("marginTop"); la marginForTop = 2; //Si el topp og bunn del bounding client rect del top1 son iguales quiere decir que no se ha cargado el anuncio. //Entonces no lo movemos. if( top1Bottom > top1Top){ //console.log("DGSTICKY header: " + headerTop + " " + headerBottom + " " + header.offsetHeight); //console.log("DGSTICKY top: " + top1Top + " " + top1Bottom + " " + top1.offsetHeight); //console.log("DGSTICKY topContainer: " + top1ContainerTop + " " + top1ContainerBottom + " " + top1Container.offsetHeight); //console.log("DGSTICKY scroll " + window.scrollY + " " + window.scrollX); top1Posisjon = 0 ; //Si el header colapsado, 168 -128 px (topp negativ) = 40px if(header Bottom <= 40){ top1Position = 0; //console.log("DGSTICKY top1Position "+top1Position + " " + containerMarginTop); //El contenedor está debajo de la cabecera if(top1ContainerTop < headerBottom ){ //Lo colocamos en la posición de la cabecera. top1Position += headerBottom; //si está pegado a la cabecera le añadimos un margen if(top1ContainerTop > marginForTop){ top1Position += marginForTop }; //Si el contendor está fuera del viewport if(top1ContainerTop < 0 ){ top1Position += Math.abs(top1ContainerTop) + marginForTop; } } //console.log("DGSTICKY top1Position "+top1Position); //Si la posición más la altura excenden el contenedor, restamos a la posición para que quede al final del contenedor if(( top1Position + top1.offsetHeight) > top1Container.offsetHeight){ top1Position -= ( top1Position + top1.offsetHeight ) - top1 .offsetHeight ; } //console.log("DGSTICKY top1Posisjon "+top1Posisjon); } top1.style.position = 'absolutt'; top1.style.top = top1Position+'px'; top1.style.left = "50 %"; top1.style.transform="translate(-50%, 0)"; } }); } } funksjon adParentClass() { let hereAds = ''; // la intexts = ', #intext1, #intext2'; intexts = ', #intext1'; if (bodyContains('paged')) { intexts = ''; } if (bodyContains('home')) { hereAds += "#top1, #right1, #right2, #right3, #right4, #right5, #right6, #mpu-video1, #bottom"; } else if (inPortadilla()) { hereAds += "#top1, #right1, #right2, #right3, #right4, #right5, #right6, #bottom, #x01"; } else if (bodyContains('archive')) { //Se elimina #intext1 e #intext2 para que no se añada el placeholder dado que impide hacer click en los enlaces hereAds += "#top1, #right1, #right2, # bunn, #x01" + tekster; } else if (bodyContains('single')) { //Se elimina #intext1 e #intext2 para que no se añada el placeholder dado que impide hacer click en el link de commentarios hereAds += "#top1, #right1, #right2 , #right3, #bottom, #x01, #podcast_passback1" + intexts; // Ajuste para tag-no-publi let singlePostContent = document.querySelector("#postContent>article"); if (singlePostContent.classList.contains("tag-no-publi")) returnerer true; } if("" === hereAds) { return true; } la adSlots = document.querySelectorAll(hereAds); adSlots.forEach((ad, i) => { ad.parentElement.classList.add("ad-slot-ph") }); return true; } function bodyContains(className) { let bodyEl = document.querySelector("body"); return bodyEl.classList.contains(className); } function inPortadilla() { let portadas = ['economia', 'deportes', 'baleares', 'andalucia', 'salud', 'alicante', 'tv', 'eurocopa', 'jjoo', 'mundial', 'elecciones']; la in_portadilla = falsk; portadas.forEach((item, i) => { if (bodyContains(item)) { in_portadilla = true; return; } }); return bodyContains('side') && in_portadilla; } function scrollQatarMenu() { let mundial_scroll = document.querySelector('#menu-mundial-qatar > ul'); $(mundial_scroll).find('li > a.active').each(function(){ if ($(this).hasClass('active')) { let scroll_position = Math.floor(this.getBoundingClientRect(). venstre) - Math.floor(mundial_scroll.getBoundingClientRect().left); mundial_scroll.scrollTo({ topp: 0, venstre:parseInt(scroll_posisjon), atferd: 'smooth' }); } }); } window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { printTop1(); sticky_top1(); adParentClass(); scrollQatarMenu(); });

De mest kjente seriemorderne i historien (1)
 • OK DAGLIG
  • Oppdatert:

Når vi snakker om seriemordere, bør vi vite at kriminalister og kriminologer bruker det til å skille kriminelle som dreper en rekke mennesker over en lang periode, i motsetning til de som dreper mange mennesker i en enkelt hendelse (massemordere). Midt i forbrytelser er det de som virker mest normale.

Gjennom historien har mange mennesker blitt oppdaget, deres handlinger er en kilde til inspirasjon for mange skrekk- og spenningsfilmer og bøker, selv om vi ikke kan si noe positivt om dem.

Jack the Ripper

Hvis det fantes en rangering, ville «Jack the Ripper» vært blant de mest kjente. Han var en kriminell som klarte å drepe fem kvinner på tre månederLondon, alle er prostituerte, selv om det sies at det faktisk var 11 av ofrene hans som han også hadde ansvaret for å lemleste.

Ed Gein

Denne seriemorderen klarte bare å drepe to kvinner, men han var dedikert til å stjele lik fra graver og hans besettelse var å bli kvinne.

dyrekretsen morderen

Offisielt er han ikke kjent, og drepte 5 mennesker og skadet to til, symbolet hans er en sirkel med et kors i midten. Han drepte folk, siden det var moro for ham.

Charlie Manson

En av de mest kjente sakene, en svært manipulerende morder og skaperen av "La Familia"-sekten. Han ble funnet skyldig i 7 drap og hadde sittet i fengsel siden 1971. Han døde 19. november 2017.

Aileen Wuornos

Hun ble anklaget for å ha drept 7 menn og dømt til døden ved dødelig injeksjon, og døde på denne måten i oktober 2002.

Gary Ridgway

En morder som hadde 48 kvinner mellom 15 og 38 år som ofre, selv om han senere tilsto å ha drept 71.

Albert Fish

Han ble henrettet iden elektriske stolen, mistenkt for fem drap, etter å ha begått, ifølge ham, 100.

ted Bundy

Han brukte sin attraktivitet og kulturelle nivå for å tiltrekke seg ofrene, som han først voldtok og deretter myrdet. Han ble dømt til den elektriske stolen og døde av elektrisk støt i 1989.

David Berkowitz

Dette emnet trodde at demonene kommuniserte med ham gjennom hunder. Han drepte 6 kvinner og ble dømt til 365 års fengsel.

John Wayne Gacy

Han var skyldig i 33 drap, og lokket ofre med et håndjernstriks kledd som en klovn. En total morder klovn.

Det er mange flere seriemordere, men disse er noen av de mest publiserte, og mange av dem har blitt brukt av kino eller litteratur for å håndtere sine uheldige historier.

Flere artikler relatert til Curiosities

 • De mest kjente seriemorderne i historien (2)
 • De mest kjente seriemorderne i historien (3)

  Vær veldig forsiktig med stjernetegnet som er katten din. Du kan få en uventet overraskelse

 • De mest kjente seriemorderne i historien (4)
 • De mest kjente seriemorderne i historien (5)

  Å reise med barn kan være svært komplisert. Derfor bringer vi løsningen som vil forandre livet ditt

 • De mest kjente seriemorderne i historien (6)
 • De mest kjente seriemorderne i historien (7)

  Hvis lårene dine gnider, ligger feilen med et hormon og ikke med mat: vi gir deg løsningen

 • De mest kjente seriemorderne i historien (8)
 • De mest kjente seriemorderne i historien (9)

  Dette er det perfekte komplementet for ikke å skamme seg over de stygge føttene dine og glemme knyster

 • De mest kjente seriemorderne i historien (10)
 • Emner:

 • Kuriosa

Kommentar

Sjekk kommentarreglene her

Det siste innen Curiosities

 • Forskere oppdager de dødelige konsekvensene mennesker kan lide hvis jorden sluttet å rotere
 • Vær veldig forsiktig med stjernetegnet som er katten din. Du kan få en uventet overraskelse
 • Et spansk øl, valgt blant de beste i verden: det er utrolig, og vi vil avsløre hva det er
 • Å reise med barn kan være svært komplisert. Derfor bringer vi løsningen som vil forandre livet ditt
 • Briller eller kontaktlinser: unngå å tilbringe natten i fengsel og vær oppmerksom på dette DGT-trikset

Siste nytt

 • Cepsa taper 393 millioner frem til juni på grunn av effekten av energiavgiften
 • Aston Martin tar frem sjekkheftet og signerer en annen sentral Red Bull-ingeniør
 • Amadeus øker overskuddet til 563 millioner, 77 % mer i første halvår
 • Kanskje du ikke visste det, men Mercadona godtar ikke lenger betaling med dette kortet i supermarkedene sine
 • Sinéad O'Connor: politiet avslører nye detaljer om artistens død
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 25/09/2023

Views: 5837

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.